Wielki Mecz Igi Świątek Przełożony, Kibice Wściekli: Mocne Oskarżenia o Niedbalstwo