Górnicy z kopalni węgla brunatnego domagają się podwyżek płac